Teknik

LeanDesign ApS leverer byggeteknisk viden og erfaring og kan derfor rådgive omkring udarbejdelsen af både bygbare og byggetekniske detaljer. Desuden er vi certificeret og uddannet indenfor specielle discipliner, eksempelvis brand m.v.

Detaljer

  Vi rådgiver dig og dit projekt i udbud og udførelse omkring udformning af projektets detaljer – se i den forbindelse www.leandesignprisen.dk hvorfra vi har på baggrund af flere hundrede detaljer finder god erfaring omkring byggeteknik. Vores motto er: Bygbare projekter på baggrund af bæredygtig projektering.

Brand

  Som brandrådgiver efter BR18 rådgiver vi omkring udformning af den nødvendige dokumentation. Dette både i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, men også og i høj grad om den efterfølgende tekniske dokumentation. Dette i sådan et omfang, at der på denne baggrund kan søges om både byggetilladelse som efterfølgende ibrugtagning.

Bygbarhed

  Vi rådgiver dig omkring projektets bygbarhed. Det er både det realiserbare som det, at projektet nemt kan “skrues sammen” af håndværkere på byggepladsen. Men bidrager også til størst muligt præfabrikation under ordnet forhold som på fabrik, så byggepladsen bliver en samleplads af færdige eller delvis færdige bygningsdele. Desuden er vi certificerede DGNB bæredygtighedskonsulenter. Det betyder blandt andet, at vi ser på byggeriets evne til senere at kunne skilles ad, men også at byggeriet kan driftes og vedligeholdes mest muligt optimalt. Her anvendes LCA og LCC analyser som vi gerne udarbejder for dig og dit projekt.

Udbud

  Forud for udarbejdelsen af udbudsmaterialet rådgiver omkring udbudsstrategier og bidrager til udarbejdelsen af udbudsmaterialet ved gennemgang af udbudsdokumenterne, tilrettelæggelsen, udvælgelses- og tildelingskriterierne m.v. Og skulle du og dit projekt kunne konkurrenceudsættes i f.eks en arkitektkonkurrence, har vi egen portal for dette – se arkitektkonkurrencen.dk