Teknik

LeanDesign ApS leverer byggeteknisk viden og erfaring og kan derfor rådgive omkring udarbejdelsen af både bygbare og byggetekniske detaljer. Desuden er vi certificeret og uddannet indenfor specielle discipliner, eksempelvis brand m.v.

Detaljer

  Vi rådgiver dig og dit projekt i udbud og udførelse omkring udformning af projektets detaljer – se i den forbindelse www.leandesignprisen.dk hvorfra vi har på baggrund af flere hundrede detaljer fundet god erfaring omkring byggeteknik.

Brand

  Som brandrådgiver efter BR18 rådgiver vi omkring udformning af den nødvendige dokumentation. Dette både i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, men også og i høj grad om den efterfølgende tekniske dokumentation. Dette i sådan et omfang, at der på denne baggrund kan søges om både byggetilladelse som efterfølgende ibrugtagning.

Bygbarhed

  Vi rådgiver dig og dit projekt omkring vurdering (og sikring) af projektets bygbarhed – se i den forbindelse www.leandesignprisen.dk hvorfra vi har på baggrund af flere hundrede detaljer fundet god erfaring omkring bygbarhed.

Udbud

  Forud for udarbejdelsen af udbudsmaterialet rådgiver omkring udbudsstrategier og bidrager til udarbejdelsen af udbudsmaterialet ved gennemgang af udbudsdokumenterne, tilrettelæggelsen, udvælgelses- og tildelingskriterierne m.v. Og skulle du og dit projekt kunne konkurrenceudsættes i f.eks en arkitektkonkurrence, har vi egen portal for dette.