Kvalitet

  1. Forside
  2. /
  3. Ydelser
  4. /
  5. Kvalitet

LeanDesign ApS udarbejder kvalitetsarbejdet omkring dit projekt – enten med dig eller for dig. Vi foretager sikringen, styringen og ledelsen i det omfang du måtte have behov. Vi skaber egen værdi ved at bidrage til en øget fokusering på tidlig indsats – så fejl og mangler bliver færre ved både afleveringen som i garantiperioden.

Ledelse

Skorpeskolen 1
  Kvalitetsledelse er en disciplin, der som ansvarlig for både styring og sikring af den aftalte men også forventelige kvalitet, har det samlet ansvar. Dette ledelsesmæssige arbejder rådgiver vi gerne omkring – både såfremt vi også har syringen og eller sikringen, eller hvis vi alene har ledelsen.

Styring

EF Vartov 1
  Kvalitetsstyring er en målrettet styring af kvaliteten – det er ikke ledelsen eller sikringen, men styringen og dermed også de nødvendige praktiske arbejder, der skal til, for at sikre, at projektet opnår den aftalte og forventede kvalitet.

Sikring

IDA 1
  Sikring af kvalitet eller kvalitetssikring er kontrol, måle, veje, afprøve, teste og mere og dokumentere dette – både som del af projekteringen og som del af udførelsen. Det er her udarbejdelse af gode udbudskontrolplaner kan medvirke til håndhævelsen, men uden både styring og ledelse af kvalitet for projektet, er sikringen ikke alene tilstrækkelig til, at kunne garantere opfyldelsen af den aftalte og forventelige kvalitet.

Garanti

Bøssemagergade 1
  Ad hoc arbejder som planlagte og veldefinerede processer løser vi meget gerne. Eksempelvis afholdelse af førregistering, afleveringsprocessen, mangenludbedringen og aflevering af D&V materiale. Men også og meget gerne 1 års gennemgang og 5 års eftersyn.