Kvalitet

  1. Forside
  2. /
  3. Ydelser
  4. /
  5. Kvalitet

LeanDesign ApS udarbejder kvalitetsarbejdet omkring dit projekt – enten med dig eller for dig. Vi foretager sikringen, styringen og ledelsen i det omfang du måtte have behov. Vi skaber egen værdi ved at bidrage til en øget fokusering på tidlig indsats – så fejl og mangler bliver færre ved både afleveringen som i garantiperioden.

Ledelse

Skorpeskolen 1
  Kvalitetsledelse er en disciplin, der som ansvarlig for både styring og sikring af den aftalte men også forventelige kvalitet, har det samlet ansvar. Dette ledelsesmæssige arbejder rådgiver vi gerne omkring – både såfremt vi også har syringen og eller sikringen, eller hvis vi alene har ledelsen.

Styring

EF Vartov 1
  Kvalitetsstyring er en målrettet styring af kvaliteten – det er ikke ledelsen eller sikringen, men styringen og dermed også de nødvendige praktiske arbejder, der skal til, for at sikre, at projektet opnår den aftalte og forventede kvalitet.

Sikring

IDA 1
  Sikring af kvalitet eller kvalitetssikring er kontrol, måle, veje, afprøve, teste og mere og dokumentere dette – både som del af projekteringen og som del af udførelsen. Det er her udarbejdelse af gode udbudskontrolplaner kan medvirke til håndhævelsen, men uden både styring og ledelse af kvalitet for projektet, er sikringen ikke alene tilstrækkelig til, at kunne garantere opfyldelsen af den aftalte og forventelige kvalitet.

Kvalitet

Bøssemagergade 1
  Ad hoc arbejder, der ikke har med kvalitetsledelse, kvalitetsstyring eller kvalitetssikring udfører vi gerne enten som rådgivning eller som praktisk udførelse – alt efter behov.