Kontrol

LeanDesign ApS yder professionel projektgranskning af dit byggeprojekt – om det er bygning eller anlæg – så samler vi det team, der passer bedst til lige netop dit projekt. Se også vores koncept på www.gratisprojektgranskning.dk

Program

  Granskning af program og informationsniveau 1 vil omfatte det skrevne program og eventuelle tilhørende skitseringer. Men også hvis programmet anvendes som rådgiver udbud, kan vi foretage granskning af det samlet udbudsmateriale som udbudsproces. Desuden foretager vi gerne granskning (og kvalitetssikring) af brugerinddragelse som brugerønsker – og behov. Således vil vi kunne granske eksempelvis følgende:

 1. Byggeprogram
 2. Skitseringer
 3. Udbud af rådgivning
 4. IKT specifikationer
 5. Rådgiveraftaler
 6. Ydelsesbeskrivelser
 7. Kvalitetssikring
 8. Hovedtidsplaner
 9. Budgetteringer

Desuden ser vi gerne på oplæg til organisation, konflikthåndtering og andre forhold, der kan medvirke til en øget kvalitet i projektet.

Forslag

  Granskning af forslagsfasen og informationsniveau 2-3 vil oftes omfatte dispositions- og projektforslagsfasen, hvor vi gerne foretage granskning af alle de valgte principper som eksempel:

 1. Placeringer
 2. Arealer
 3. Statiske principper
 4. Føringsveje
 5. Energy og klima
 6. Normalkonstruktioner
 7. Materialevalg
 8. Brandprincipper
 9. Bæredygtighed

Har projektet behov for specialister som akustiker eller geotekniker, kan vi også medtage disse, da vi trækker her på vore netværk af kompetence specialister som os selv.

Projektering

  Granskning af projektering og informationsniveau 4 betragter vi som myndighedsfasen, der hvor der søges om byggetilladelse efter BR2020 – her kan vi foretage granskning af dokumenter til ansøgning om byggetilladelse samt den tekniske dokumentation. Det kunne omfatte udvalgte kapitler fra BR2020 blandt følgende:

 • Kapitel 2-22

Vi kan se på ansøgningen før den indsendes og se på den samlede eller enkelte af den samlede tekniske dokumentation i forbindelse med ibrugtagningstilladelsen.

Udførelse

  Granskning af udførelse og informationsniveau 5-6 er også granskning af udbudsprojekt og udførelsesprojekt. Og vi kan foretage projektgranskning af følgende fag:

 1. Jord og kloak
 2. Konstruktioner
 3. VVS/ventilation
 4. El/automatik
 5. Arkitektfag
 6. Landskab

samt dokumenter til:

 • Udbudsprocessen
 • Kontraheringen
 • Mobiliseringen
 • Afleveringen