Private boliger

  1. Forside
  2. /
  3. Projekter
  4. /
  5. Private boliger

Hos LeanDesign ApS respekterer vi bygherrens privatliv – så derfor viser vi hellere vores projektmateriale fremfor bygherrens private hjem frem på vores hjemmeside. Vi har dog altid en aftale med vores bygherre om, at skulle der blive behov, vil en fremvisning kunne lade sig gøre. Vi har valgt, at vise nogle eksempler på, hvorledes vi i den tidligere fase visualisere bygherrens krav som ønsker.

Udvalgte projekter

Private boliger

Siden 2006 har vi udarbejdet 400 projekter for private bygherre. Nogle projekter omhandler en energirenovering, nogle en tilbygning eller ombygning og nogle et nybyggeri. Vi har lavet tilsyn på over 50 nybygninger og projekteret mere end 30 af disse for private bygherre. Af tilbygninger som er vores topscore, har vi gennemført 170 gennem årene og ombygninger og renoveringer har vi lavet 110 af i samarbejde med private bygherre. Omkring 100 øvrige gennemførte projekter ligger i vores portfolio alene for private bygherre. Vi arbejder også for professionelle bygherre med opførelse af rækkehuse og andre boligprojekter. I skal være meget velkommen.
Jens Christian

Mølledalen, Ålsgårde

Nybyggeri

Mølledalen er et projekt, der lever op til energikravene i bygningsreglementet 2020 og samtidig i en forholdsvis traditionel arkitektur. Når taget har ensidigt fald, skabes der endvidere mulighed for, at der i flere rum skabes hemse og samtidig er tagarealet stort nok til, at solceller vil kunne bringe huset over en klassen for nul energi huse. Det fravalgte bygherren dog her. Råhuset her er opført med Sundolit, hvor kernen og dermed den bærende og stabiliserende konstruktion er, at armeret beton. Og ved anvendelse af Grøn Beton (http://www.gronbeton.dk/) og andre tiltag, er projektet endnu mere bæredygtigt og vil kunne opnå en DGNB certificering.
Kartarzyna

Sveasvej, Hellebæk

Totalrenovering

Ejeren og dermed bygherren afsatte 12 måneder til en meget omfattende renovering. Resultatet skulle være, at genskabe ejendommen som den var, dengang den var ny, men med optimeret bygningsdele og installationer samt rumdisponering. Alt er ombygget, alene ydervæggene står i sin tegl som originale. Men det ses ikke af det færdige resultat, hvor ejendommen pånær teglens patina står, som dengang ejendommen var nyopført. Bare meget bedre isoleret, bedre materialer, bedre rumdispenering og nutids installationer.
Jens Christian

Ndr. Strandvej, Julebæk

Istandsættelse

Nogle gange skal en bolig istandsættes – ikke ombygges, tilbygges, nybygges eller renoveres, men “bare” istandsættes. Her blev alle gulve optaget og nye lagt, alle overflader istandsat og nyt køkken og nyt bad. Huset står som nyt indenfor (og faktisk også udenfor).
Jens Christian

Ndr. Strandvej, Hellebæk

Renovering og lovliggørelse

Ejeren overtog ejendommen og påbegyndte straks en istandsættelse og lovliggørelse. Samarbejdet med myndigheder blev indledt med at få styr på arealer og senere kom forhold som installationer. I dag tår ejendommen i en særdeles flot og velvedligeholdt stand, hvor familien både lever og arbejder.
Jens Christian

Vingen, Frederikssund

Rådgivning

Vi har for projektudvikler foretaget flere projekter som af projektudvikler og developer sælges som projektsalg gennem en mægler. Det er vigtigt, at kunne visualisere projektet og byggeriet så realistisk som overhovedet muligt – fordi køberne og kommende ejere har krav på at vide, hvad de har købt.
Nikolaj

Birkehavevej, Hornbæk

Samarbejde

For bygherren har vi i samarbejde med Jan Utzon udviklet en mindre rækkehusbebyggelse med boliger for seniorer – det vil sige boliger, hvis ikke kun indretning trods etagerne, men også beliggenhedsmæssigt er egnet og i dette tilfælde særdeles egnet for voksne, hvis børn er flyttet hjemmefra. Boligerne opfylder desuden energikravene til 2020 og er vedligeholdelsesfrie udvendigt.
Nikolaj

Boligarkitekt

Rådgivning

Vi har gennem årene rådgivet mange private bygherre – med store som små projekter. Fælles for jer alle, der er blevet rådgivet er, at vi har været i samarbejde omkring løsningerne og har arbejdet i faser, så der hele vejen igennem processen er styr på pris, tid og kvalitet – både i det udførte, men også i processen. Nogle har bedt os om projekt på vinduesudskiftning, andre noget større projekter.
Søren

Kildestien, Espergærde

Skitsering

Ofte starter vi med at tolke bygherrens, altså dine ønsker og krav. Det gør ved via interview og vi udfordrer dig, tester dig og afprøver. alt dette for at sikre, at du bliver mere og mere sikker i dine krav og ønsker. Vi oplever mange bygherre, der som udgangspunkt godt ved, hvad de vil have af løsninger. Dem udfordrer vi gennem en proces og selvom vi bevidst prøver alternativer i alt fra løsning, materialevalg og koncept i design og arkitektur som teknik. Men vi overbeviser ikke og respektere altid bygherrens behov som krav og ønsker.
Maria

Carsten Hauchsvej, Ålsgårde

Visualisering

Som del af det, at finde frem til den for dig som bygherre, helt rigtige løsning, anvender vi mange visualiseringer og animationer. Vi skitsere alt efter bygherre, enten i hånden eller direkte på computer – alt efter bygherre. Og det er faktisk fordi, nogle bygherre oplever bedst deres tanker, ideer og ser muligheder ved håndarbejdet og det mere abstrakte og andre oplever bedst egne ideer og tanker som vores ved at arbejdet er så realistisk som muligt. Derfor er det bygherre afhængigt, hvordan vi skitsere.
Peter

Benediktevej, Fredensborg

Den bløde blyant

Vi kan sammen med dig hurtigt skitsere ideer, tanker og muligheder. Men det er ikke hurtigt, at finde den helt rigtige løsning – det er en proces, hvor det, at have det rigtige eller bedst tænkelige beslutningsgrundlag – er vigtigt. Vi udarbejder dig det bedst mulige beslutningsgrundlag for, at du som bygherre kan træffe de for dig og projektet mest mulige rigtige beslutninger.
Claus

Jægervang, Birkerød

Bygbarhed

Bygbarhed – selvfølgelig kan alt lade sig gøre. Men ved balance mellem pris, tid og kvalitet, bør der indtænkes bygbarhed i alle projekter. Dette med tanke på, at der skal kunne bygges, driftes og vedligeholdes og engang nedrives økonomisk og bæredygtigt. Og så giver god bygbarhed stadig langt større sikkerhed for at byggeteknik som udførelse sker korrekt – uden fejl og mangler.
Jonas

Dyrehavevej, Klampenborg

Udbud og tilbud

På et tidspunkt skal projektmaterialet bringes i udbud, for at blive prissat som tilbud og for at kunne vælge den eller de entreprenører som håndværkere, der skal udføre arbejdet. Har du som bygherre allerede en eller flere, du ønsker skal udføre arbejdet, laver vi projektet sammen med den eller dem.
Jonas

Fuglebakken, Lundby

Tilsyn og byggeledelse

Efter indhentning af tilbud sker en kontraktforhandling og kontrahering, hvorefter byggeriet opstarter. Det er der vigtigt af så mange andre forhold også er, at sikre sig de skjulte konstruktioner og installationer er kvalitetssikret og korrekt udført. En uheldigt malerarbejde kan ses ved aflevering, men de skjulte forhold ses ikke i det færdige resultat.
Jens Christian

Taffelbays Alle, Hellerup

Interiør

En ting er oplevelsen ved ankomsten til sin ejendom, en anden ting er trivsel “derinde”. Herhjemme foregår 80% af opholdet indendørs, mens dette er dog ved at ændre sig. Interiør er rum, lys, lyd, luft, overflader, farver og stoflighed. Og dette i både rummet, bygningen men også inventaret, indretningen. Vi laver ikke indretningsprojekter med møbler og gardiner, men gør hvad der er os muligt og sammen med dig som bygherre alt, hvad der måtte til ,at skabe de bedte rum – rum for liv.
Marie

Nordre Strandvej, Hellebæk

Eksteriør

Udvendigt eller eksteriør giver signaler til omgivelserne og her kan ejendommen sende mange historier og fortællinger som fortolkninger. Vi arbejder med proportionering, arkitektur og design. Men ikke alene, for vi tænker både på driften, vedligeholdelsen og bæredygtigheden i resultatet som vi naturligvis er i dialog med dig som bygherre omkring økonomi og byggebudget. Det viste projekt emmer af “hygge” og samtidig både historik, originalitet og moderne tilsnit.
Gert

Strandbakkevej, Tisvildeleje

Realisering

Projektet her startede med et sommerhus med god central beliggenhed. Som krav og ønsker blev defineret, voksede projektet til at der tale om en meget lækker helårsbolig. Det resulterede i, at familien solgte deres helårsbolig og flyttede permanent ind i de nye rammer. Arkitekturen er fastholdt i det traditionelle, mens teknik og løsninger løftet projektet over i liebhaveri med skjult elegance som ved opholdes dog opleves permanent og synligt. Udearealet er trukket med indenfor og fuld integreret i de samlede løsninger.
Benedetto

Møllevænget, Ramløse

Oplevelser

Ejendommen var stor i forvejen, idet der drives erhverv i kombination med bolig. Mens erhvervsdelen fungerede godt, var boligen ikke nær så fungerende. Bygherren og ejeren fandt ikke samme glæde ved ejendommens løsninger og muligheder som tidligere og ønskede sig, at løfte ejendommen over i noget spændende og langt mere tidssvarende. En tilbygning gave som sådan ikke et øget areal, men langt større oplevelse og anvendelighed – samt mulighed for selvstændigt areal/bolig til udlejning.
Arne

Skovvænget, Hørsholm

Set indefra og ud

Familien var meget hjemme og ofte indendørs og ønskede en upgrade i både løsning med bedre funktionalitet som i indeklima. Budgettet var fast og behovet tilstede og vi fandt sammen med bygherren, at tilbygning i forlængelse af eksisterende ville kunne lade sig gøre indenfor budget og tidsramme og samtidig kunne f.eks køkken flyttes ud i gavlen som vist på foto af renderinger fra projektet.
Kim

Brydegårdsvej, Smørum

Nybyggeri efter nedrivning

Projektet omfattede en nedrivning af det eksisterende, men alene fra sokkel og op, idet kælderen, som var delvis indbygget i den skrående grund, skulle bevares og anvendes. Dermed var bredden på nybyggeriet givet og gav begrænsning – en løsning blev et vinklet hus, ikke et vinkelhus, men vinket hus samt uddragede etagedæk. Et konstruktion udfordrende projekt som i den grad var nytænkning.
Søren

Skovvang, Birkerød

Tilbygning i samme stil

Ejendommen var i sin oprindelse en god solid ejendom fra 70´erne, hvor der var anvendt materialer, der sammen med god udførelse, udgjorde et i forvejen kvalitetsbyggeri. Men ejendommen var for lille og skulle udvides, hvilket ejeren forestillede som værende en løsning med en vinkel. Det blev til en langsgående tilbygning som i dag giver en samlet løsning alle tror altid har været der.
Nikolaj

Jægervang, Rudersdal

Den store tur

Her er der tale om et projekt, hvor der blev foretaget renovering, tilbygning og ombygning samt et teknisk løft med energioptimeringer og forbedring af indeklima herunder optimering af ventilation, bedre dagslys og regulering af efterklang. Projektet medføre behov for fraflytning i 10 uger, hvorefter bygherren kunne indflytte i en ukendelig og for dem nærmest ny bolig, som drømmebolig.
Finn

Gustav Adolphs Vej, Lyngby

Fredet ejendom

Nogle ejendomme er fredet, mange er bevaringsværdige og faktisk har vi næsten 200.000 ejendomme og anlæg herhjemme, som er SAFE registreret. Der er forskellige kategorier og vi varetager myndighedshåndteringen på både bevaringsværdige og fredet ejendomme og anlæg. Ejendommen her er grundet sin særlige arkitektur (og arkitekt) fredet, hvilket krævede en særlige håndtering af renoveringens løsninger i samarbejde med myndighederne. Desuden omfattede projektet og vores projektering også en væsentlig selvstændig tilbygning, som skulle have samme arkitektur m.v.
Jan

Viggo Barfods Alle, Ballerup

Visualisering

Et krav fra bygherre om, at vi skulle udvikle, projektere, få tilladelse til og gennemføre et dobbelthus, en 2-familiebolig på 9 måneder og til 12.000,- pr. m2 var en udfordring. Men da vi efter en ligge uges analyser fandt frem til, at der var reliserbart, tog vi opgaven, som var i fast pris. Vi fik byggetilladelse samtidig med tilbud fra de 4 indbudte entreprenører og kunne derfor efter 4 måneder skrive kontrakt med den valgte entreprenør. Byggeriet blev gennemført å 4,5 måned, alene fordi vi havde lagt reservationer ind hos producenter af f.eks vinduer og døre
 Joachim

Grants Alle, Søborg

Om- og tilbygning

Familien ønskede en ombygning, som under skitseringen og kalkulationen viste sig, at ligge over familiens budget og ønsker for investering. At det så blev til en tilbygning og samtidig en ombygning skyldes, at det økonomisk og planmæssigt blev en løsning, som opfyldte alle krav og ønsker fra familien. De tilbyggede arealer blev gennemført for 11.000,- pr. m2 og de ombyggede arealer for 6.000,- pr. m2, i alt en samlet investering på 1,1 mio. kroner incl. vores honorar gav familien præcis det, de havde brug for.
Kim

Humlebakken, Birkerød

Totalrenovering

Her er der tale om en totalrenovering, hvor tag, vinduer/døre, indervægge, lofter, gulve, sanitet og inventar blev udskiftet med nyt – samtidig med, at familien boede i ejendommen. Udbudsmaterialet var her opbygget med en tilbudsliste, som bygherren efter at have valgt entreprenør kunne “afkrydse” før kontraheringen. Bygherren valgte, at lade projektet ske i 2 etaper og det lykkedes meget fint af flytte fra etape 1 til 2 og efter 3 måneder ibrugtage alle de 180 m2, der så stod som nyt ude som inde.
Marie

Fruergade, Roskilde

Midt i Roskilde by

Ejeren havde købt et byhus, som selvom det ikke stod i sin originalitet fra 1906, så i en stand, der var noget utidssvarende. Her var der ikke loft over budgettet, men krav til, at det færdige resultat skulle bevare ejendommens karakteristika ude (også fordi det var bevaringsværdig) men være top moderne inde. Og teknisk skulle ejendommen også være helt up to date med ventilation, intelligent lysstyring, gulvvarme og mere. Tiden var udfordringen, men hele projektet blev gennemført på 5 måneder incl. udbudsrunden, som vi gennemførte på lidt over 3 uger. Projektet er senere blevet præmieret og udefra opleveres en vedligeholdt byhus og inde en top moderne bolig.
Nikolaj

Kildeskovsvej, Gentofte

Sådan kan det gå

Da vi får henvendelsen, har projektet været i gang i 1,5 måned og blev stoppet af bygherren. Ved vores granskning og besigtigelse kan vi konstatere både ulovligheder som byggetekniske væsentlige fejl og mangler i det udførte. Vi får i samarbejde med bygherren lavet et hasteudbud på overtagelse, genopretning og færdiggørelse. Den første budrunde gav priser, der væltede budgettet og vi valgte, at lade projektet gennemføre i fagentreprise efter medgået tid, men med hård styring. Dette medførte at budgettet blev holdt og alt blev lavet – håndværksmæssigt korrekt. Her var tiden ikke den store udfordring, hvilket var medvirken til, at økonomien holdt.
Jens Christian

Åmosebakken, Virum

Bevaringsværdigt

Ejendommen som er udført med anvendelse af kobber, messigt, teak, egetræ, tegl og andre ædle materialer, er blevet udpeget til at være bevaringsværdigt. Blandt andet derfor var det med respekt herfor og med nænsom hånd, vi med bygherren lavede projektet. Det omfattede en totalrenovering samt udvidelse, som skulle myndighedshåndteres på helt særlig vis. Boligen står knivskarpt i dag som oprindelig opført, som ny dog noget større.
Benedetto

Kirkerupvej, Jyllinge

Fra 60´er til 10´er

Bygherren havde denne for mange meget almindelige ejendom fra medio 60´erne som stod ombygget gennem årene i forskellig grad. Materialevalget, løsninger, kvaliteten af det udført gennem årene var varierende.Vi lavede et ombygningsprojekt og tilbygningsprojekt, hvor alt blev udskiftet dvs. alt der ikke var oprindeligt, hvorefter ejendommen stod præcis som bygherren ønskede det.
Thomas

Ørebakken, Helsingør

1-sals projekt

Projektet omhandlende nedtagning af eksisterende tagkonstruktion og opsætning af ny, således at ejendommen forvandles fra 1 plans hus til 1,5 plans hus – det betyder også en intern ombygning af stueetagen blandt andet for adgang til 1. salen. Arbejdet blev udført uden stilladsoverdækning og mens ejeren boede i stueetagen – det tog 4 måneder at bygge – hvilket er meget hurtigt.
Benedetto

Sdr. Strandvej, Helsingør

Myndighedshåndtering

Når ejendomme som denne skal renoveres, vedligeholdes og ombygges, sker det med nænsom hånd også i projekteringen. Myndighederne havde interesse i projektet og dialog møde og forhåndsmøde var løsningen for, ikke at projektere ændringer, der ikke kunne gives tilladelse til. Men der blev grundet visualisering, møder og argumentationer givet tilladelser til, at bygherren kunne få alle sine ønsker som krav opfyldt.
Gert

Auroravej, Rødovre

Transformation

Projektet omhandlende en total transformation – med anvendelse af eksisterende i sådan en grad, at familien fortsat kunne bo i ejendommen. Projektet blev dog så stort, at familien valgte, at bo i haven, mens byggepladsen foregik fra gaden med total overdækning. Resultatet blev meget interessant og ejendommen opleves helt ny trods sine mere end 50 år siden 1. spadestik.
Benedetto

Gl. Strandvej, Humlebæk

Beslutningsgrundlag

Mange af vores udvalgte projekter har 3D illustrationer og stort set alle vores projekter laves i 3D og 4D med mange illustrationer, film, views m.v.. Dette helt bevidst for at give vore bygherre vores bedst mulige beslutningsgrundlag. Derfor er vores projekter også altid med overslag på økonomi, tid og kvalitet.
Kim

Strandvejen, Hornbæk

Ombygning

Familien vidste præcist, hvad de ville og ville have, men det skulle fortolkes og kommunikeres til de udførende, altså håndværkerne. Derudover ønskede familien at blive udfordret inden den større investering blev igangsat – bare lige for at være helt sikker – og det var det i det store bortset fra løsninger på 1. sal og trappeopgaven, repose m.v.
Jonas

Skovhegnet, Kirkelte

Energirenovering

Foruden en tilbygning, blev ejendommen total energirenoveret, ikke kun med nye vinduer og døre og installationer, men med nye facader, hvilket også gav ejendommen et arkitektonisk løft. Det kan være svært, at få eksisterende facader isoleret udvendigt og samtidig sikre en god arkitektur og godt design.
Søren