Øvrige boliger

  1. Forside
  2. /
  3. Projekter
  4. /
  5. Øvrige boliger

Hos LeanDesign ApS har vi udarbejdet mange større boligprojekter og som ofte i samarbejde med bygherre og projektudviklere og i underrådgivning med andre rådgivere. Projekterne i Helsingør Hammarshave lavede vi direkte for bygherren og Hollandske Mølle i underrådgivning. Renoveringen af AB Odinshøj skete som bygherrerådgivning og mange at renoveringsprojekterne i København, AB Falkevej, AB N.J. Fjords Alle, EF Harsdorffsvej og mange flere har vi udført i eget regi.

Udvalgte projekter

Øvrige boliger

Vores kategori øvrige boliger omhandler boligprojekter udført af eller for professionelle bygherre. Her har vi god og stor erfaring med gennemførelsen af projekter – både når det gælder nybyggeri og renoveringer. Vi har lavet hel del nybyggerier i både København og Helsingør enten i totalrådgivning eller som underrådgiver til andre. Når det drejer sig om renovering, som i øvrigt er vores speciale, har vi lavet mange projekter.
Jens Christian

Hjortegården, Herlev

Underrådgivning

Mange projekter af de større som eksempelvis Hjortegården i Herlev med sine over 500 boliger, har vi i underrådgivning har ansvaret for en del af den store renovering http://fremtidssikringhjortegården.dk/ som foregik i årene 2015-2017 i samarbejde med Møllen og Vandkunsten og EKJ Ingeniører samt Enemærke & Petersen som entreprenører og 3B som bygherre – Jonas herfra var fuld tid på sagen i over 2 år.
Jonas

Hammarshave, Helsingør

Byggestyring

For Nordicom, som byggede Hammarshave i Helsingør (ejerlejligheder) blev vi hyret til at gennemføre byggeriet i fagentreprise. Vi havde byggeledelsen med Nordicom og stod for at skulle styre tiden og økonomien og koordineringen af de forskellige fag. Arbejdet og projektet blev successivt afleveret i takt med at lejlighederne blev solgt, hvilket de blev indenfor få måneder.
Gert

Hollandske Mølle, Helsingør

Underrådgivning

I underrådgivning har vi stået for gennemførelsen af færdiggørelsen af højhusbyggeriet og rækkehus byggeriet. Der var udfordringer med at få projektet gjort færdigt og i tilfredsstillende kvalitet og vi blev hyret til at få det færdigt til tiden, stå for afleveringsforretning og mangeludbedring frem til 1 års eftersyn – alt sammen i underrådgivning.
Marie

Sølvgade, Kbh. K

Totalrenovering

I første omgang startede opgaven med indretning af erhvervslokaler i kælder, som udviklede sig til en samlet besigtigelsesrapport. Denne rapport pegede på behov for renovering af klimaskæm og installationer og det tog derfra nogle år, før ejendommen, som er en ejerforeningen, kunne igangsætte den omfattende klimaskærmsrenovering med nyt tag og nye installationer og meget mere.
Kim

Biskop Svanes Vej, Birkerød

Hovedentreprise

Foreningen bad os om, at udarbejde et udbud og projektmateriale på udskiftning og efterisolering af deres tag. Arbejdet blev budt ud efter at have været bygherre godkendt med tid og økonomi på en generalforsamling. Da budget og tid holdte, kunne arbejdet igangsættes umiddelbart kort efter afholdt licitation og afleveringen skete sammen dag, som var blevet udmeldt 1,5 år tidligere.
Peter

Phu Quoc Island, Vietnam

Resort i Vietnam

for dansk firma og konsulenthus, som havde erhvervet sig en større byggegrund på øen Phu Quoc i Vietnam, har vi projekteret et ressort som senere blev realiseret af lokale entreprenører. Der var 12 bungalows og 1 stort hovedhus samt 1 mindre hus til afholdelse af kurser/konferencer. Projektet udfordres ved at skulle være selvforsynet med eget rensningsanlæg, strøm og kloakering (strømmen er dog i dag fra øen). Bygningerne er isoleret og løftet over terræn.
Jens Christian

AB Lille Odinshøj, Ålsgårde

Bygherrerådgivning

Over 2 år blev den 155 lejligheders store andelsboligforeningen AB Lille Odinshøj (Lille Odinshøj er vejnavnet) renoveret med nye facader og lukkede altansystemer. Arbejdet skulle gennem nogle generalforsamlinger og for at styre fordelingstal m.v. blev der også involveret en advokat. Vi havde al bygherrerådgivningen og har siden da ydet byggeteknisk totalrådgivning på den fortsatte renovering, der vil skulle vare 10 år i alt ud fra den 10 års plan vi startede med at udarbejde.
Jonas

AB Parkvej, Snekkersten

Beslutningsgrundlag

Andelsboligforeningen skulle beslutte en igangsættelse af en større renovering af ejendommen, som ville skulle omfatte, hvad besigtigelsesrapporten havde peget på. Udarbejdelsen af projektmaterialet skete med en tilbudsliste, hvor de forskellige arbejder var projekteret således, at andelsboligforeningen kunne prioritere vigtigste arbejder i overensstemmelse med deres budget.
Maria

Projektudvikling

Totalentrepriser

Ved enten opsøgende arbejde i eget regi eller for etablerede som nystartede projektudvikler, udarbejder vi analyser og oplæg til både transformation af eksisterende ejendomme som forslag til nybyggeri på grunde, der enten har nedrivningsprojekter eller som står til at kunne byggemodnes. Senest har  vi udviklet Hornbæk Vandtårn, projekt i Ålsgårde og udvidelse af Helsingør Havn omkring Sundbusserne.
Søren

Renovering eller..

Øvrige boliger

I Ålsgårde udførte vi udvikling af Krogebakke med efterfølgende renovering. Boligerne der blev isoleret til at kunne opfylde bygningsreglementets krav og tætheden som ventilationen medførte et meget fint indeklima. Vi har medvirket til myndighedsbehandling af mange projekter, tagrenovering, tagboliger, altanprojekter, facaderenovering og mere og har god erfaring med gennemførelsen af disse.
Jens Christian

Nybygning eller..

Valg af entrepriseform

Når der skal projekteres nybyggeri, skal entrepriseformen vælges forholdsvis tidligt. Vi udarbejder totalentrepriseprojekter på større projekter over 50 mio. og hovedentrepriseprojekter op til 50 mio. kroner og fagentrepriseprojekter op til 10. mio. kroner – som hovedregel – ønsker bygherren en udvidelse heraf, sker det i samarbejde med andre – hovedsagelig på processen, da vi har stor projekteringskapacitet.
Nikolaj

Altanrenoveringer

Øvrige boliger

I Ålsgårde udførte vi udvikling af Krogebakke med efterfølgende renovering. Boligerne der blev isoleret til at kunne opfylde bygningsreglementets krav og tætheden som ventilationen medførte et meget fint indeklima. Vi har medvirket til myndighedsbehandling af mange projekter, tagrenovering, tagboliger, altanprojekter, facaderenovering og mere og har god erfaring med gennemførelsen af disse.
Jens Christian

Strandvejen, Hellerup

Valg af entrepriseform

Når der skal projekteres nybyggeri, skal entrepriseformen vælges forholdsvis tidligt. Vi udarbejder totalentrepriseprojekter på større projekter over 50 mio. og hovedentrepriseprojekter op til 50 mio. kroner og fagentrepriseprojekter op til 10. mio. kroner – som hovedregel – ønsker bygherren en udvidelse heraf, sker det i samarbejde med andre – hovedsagelig på processen, da vi har stor projekteringskapacitet.
Arne

N. J. Fjords Alle, Frb.

Rådgivning ad hoc

I København har vi ydet ad hoc rådgivning for mange ejere og andelsejere lige fra forhold i de enkelte lejligheder som for ejendommene som helhed. Vi kender til byggeteknik fra “dengang” og vores speciale er renovering og renoveringsopgaver, herunder ombygninger af eksisterende. I dag kan vi opmåle, registrerer og dokumentere fuldt digitalt.
Jan

EF Vartov, Hellerup

Rådgivning i samarbejde

EF Vartov skulle renoveres i klimaskærm og ejerforeningen havde fået forskellige bud på løsning. En af løsningerne var givet af et ingeniørfirma, som fik opgaven, hvor vi blev hyret ind som arkitekter og skulle bistå med arkitektur, men også i høj grad omkring myndighedsbehandlingen – ejendommen er bevaringsværdig.
Nikolaj